پیامهای روزانه 20/02/2024

در #نظم_نوین_جهانی که #کانونهای_قدرت تعریف کرده اند،بلاک شیطانی به سرکردگی #روسیه باید تشکیل شود و اعضای این بلاک باید #ایران ، #افغانستان ، #کره_شمالی و…باشند. هدف اصلی،سیاست #کلاب_رم برای ایجاد #زندانهای_تمدنی،دیوارآهنین و #جوامع_غیرقابل_رشد است!

images.jpg

Hello World!