پیامهای روزانه 20/02/2024

بزبان ساده و برای مردمی که با #فلسفه_سیاسی آشنا نیستند باید بگویم که #روسیه دست پلید #نظم_نوین_جهانی #غرب است و کارهایی را که غرب خجالت میکشد آشکارا انجام دهد، بدست روسیه انجام میدهد، این کارها حتی خلاف منافع روسیه است و روسها به بردگی گرفته شده اند!

images.jpg

Hello World!