پیامهای روزانه 20/02/2024

#کانونهای_قدرت در #سرمایه_داری #ابراهیمی، تنها آریاییان ( #هندوایرانی_و_اروپاییان ) را مهار نمیکنند، از مردمان باهوش دیگر نژاد زرد است که آنها راهم یا با حاکم کردن #توتالیتاریسم مانند چین و کره شمالی و یا با تبلیغ فرزندکمتر آوردن در ژاپن مهارمیکنند!

images.jpg

Hello World!