پیامهای روزانه 20/02/2024

پرسش تکراری؛ راه حل شما برای #براندازی چیست؟ فراهم کردن امکانات برای #کادر_سازی #انقلاب_ایرانی و برقراری #شاهنشاهی_گزینشی ( #پادشاهی_انتخابی)!و باید بدست افراد با #هویت_ایرانی انجام شود،نه ابراهیمی نه #سید_حسن نه #سید_رضا که فرقی با #سید_علی ندارند!

images.jpg

Hello World!