پیامهای روزانه 22/02/2024

#رسانه های #ابراهیمی پوشش خبری را برای مظلوم نمایی مردمان ابراهیمی تنظیم میکنند، البته که کشتار #غزه یا #هولوکاست #یهودی ها محکوم است،اما دهها برابر آنها کشتار اوکراینی ها در #جنگ کنونی و یا کشتن ۷۰ میلیون اروپایی در #جنگ_جهانی_دوم را #سانسور نکنید!

images.jpg

Hello World!