پیامهای روزانه 22/02/2024

#انقلاب_ایرانی نیاز به #کادرسازی برای #انقلاب دارد، کاری که ۴۵ سال است #شاهزاده #پهلوی با امکانات گسترده ای که دارد انجام نداده است! #انقلابی یعنی سرباز نه نوجوانی که برای حقوق «پیشی» یا #هاپو» ی خود مبارزه با رقص و آواز میکند!

images.jpg

Hello World!