پیامهای روزانه 24/02/2024

شخصی بوده که دو زنش عرب بوده اند، بهترین دوستانش اعراب بوده اند، یک کشور و چند جزیره از ایران به اعراب هدیه داده،برای دو دهه با تاسیس مسجد و مدرسه اسلامی، برای انقلاب اسلامی کادر میساخته و در نهایت کشور را رها کرده و رفته! آیا مهر آریا داشته؟

images.jpg

Hello World!