پیامهای روزانه 24/02/2024

#نوروز جشنی #ایرانی است اما، #حوزه_نوروز ،#حوزه_تمدن_ایرانی نیست؛ #هویت_ایرانی بر پایه #مانیفست_اندیشکده_ایرانزمین ۴ شاخص دارد؛۱) تاریخ مشترک ایرانی ۲) زبان ایرانی ۳) فرهنگ ایرانی ۴) آنتروپولوژی زیستی ایرانی دست کم ۳ شاخص از ۴ شاخص، باید ایرانی باشد!

images.jpg

Hello World!