پیامهای روزانه 25/02/2024

#غاصبان_ابراهیمی برای اجرای #کمربند_سبز #نظم_نوین_جهانی، و به جان هم انداختن مردمان #تمدن_ایرانی و نابودی #هویت_ایرانی، #افغان_ستیزی را با شعار #اخراج_افغانی_مطالبه_ملی است آغاز کرده اند تا زمینه #نفرت_پراکنی و #جنگ و کشتار بزرگ را فراهم کنند!

images.jpg

Hello World!