پیامهای روزانه 25/02/2024

مزدور مطلق #نظم_نوین_جهانی ، حکومتی است که برای تشکیل طرح #آذربایجان بزرگ #اسرائیلی #برندا_شفر مامور #موساد، #انقباض_مرزهای_شمال_غربی میکند اما برای کشتار دری-پارسی زبانهای #افغان ، #انسداد_مرزهای_شرقی و #اخراج_افغانی_مطالبه_ملی را اجرا میکند!

images.jpg

Hello World!