پیامهای روزانه 25/02/2024

آیا #جاعش و #سپاه حامی #شیعیان اند؟ خیر، اگر چنین بود از هزاره های #شیعه در #افغانستان و #علوی های شیعه در #ترکیه حمایت میکردند، این #غاصبان_ابراهیمی حامی ابراهیمیان ( #سید ها ، #اعراب و #آنوسی ها) هستند!

images.jpg

Hello World!