پیامهای روزانه 25/02/2024

جامعه #ایران بدرجه ای از عفونت اجتماعی و فرهنگی رسیده که ساده لوحانه است اگر فکر کنید تنها با #تغییر_حکومت در مسیر درست قرار میگیرد،ایران نیاز بعمل جراحی با تزریق خون تازه دارد،این بنای کلنگی ابراهیمی را باید با #انقلاب_ایرانی خراب کرد و از نو ساخت!

images.jpg

Hello World!