پیامهای روزانه 28/02/2024

#تمدن_ابراهیمی ( #تمدن_اسلامی ) در #ایران غاصب و مهاجم است و حتی مهاجر هم نیست، چنین #تمدن و فرهنگی از نظر #فلسفه_سیاسی ، #اصالت_ماهوی ندارد و مالک سرزمین نیست هرچند حوزه خصوصی باورمندان به آن بنا به #اصالت_وجودی محترم است!

images.jpg

Hello World!