پیامهای روزانه 02/03/2024

از نظر حقوقی، #مسئولیت #جنایات باندهای تبهکار #اسلامی مانند #جاعش ، #داعش و #طالبان با کیست؟ آیا با این تبهکاران است یا با #نظم_نوین_جهانی که #کمربند_سبز ش آنها را به ما تحمیل کرده یا با هردوتا ؟

images.jpg

Hello World!