پیامهای روزانه 02/03/2024

#هشدار!جامعه #یهود جهانی و افرادش مانند #هانری_لوی و #برندا_شیفر برپایه طرح #صهیونیست #ایرانستیز #برنارد_لوئیس حرکت خزنده ای برای تغییر نام #ایران به #پارس آغاز کرده تا زمینه تجزیه اقوام غیرپارس از ایران را فراهم کنند!مزدورانشان هم آنرا تبلیغ میکنند!

images.jpg

Hello World!