پیامهای روزانه 02/03/2024

وظیفه #جمهوری_اسلامی و #اربابان_ابراهیمی اش، ماندن در قدرت تا #جنگ بزرگ است! آنها وظیفه دارند که زمین سوخته و تکه تکه شده #ایران را تحویل #نظم_نوین_جهانی دهند و زمینه گسترش #اسرائیل تا فرات را فراهم کنند!

images.jpg

Hello World!