پیامهای روزانه 02/03/2024

#زندانهای_تمدنی و کشوری در #نظم_نوین_جهانی به چه معناست؟ روشی برای خارج کردن کشورهای ثروتمند و مردمان با استعداد از تمدن جهانی با ساختن دیوار آهنین جئوپولتیکی به بهانه #تحریم ها و حکومت های توتالیتر آنهاست.#روسیه ، #ایران و #کره_شمالی نمونه های آنست!

images-1.jpg

Hello World!