پیامهای روزانه 02/03/2024

کسانی که #پوتین را در #روسیه روی کار آوردند همان کسانی بودند که #آخوند ها را در #ایران به قدرت رساندند، پوتین با حمایت مالی و اطلاعاتی غربی گسترده روی کار آمد تا روسیه را به پشت دیوارهای آهنین #نظم_نوین_جهانی که از آن خلاص شده بود، بازگرداند!

images.jpg

Hello World!