پیامهای روزانه 02/03/2024

چرا اکثریت مردم و نخبگان #ایران از نادان ترین مردمان جهان اند؟مردم ایران هرچند که پتانسیل رشد بالایی دارند اما بدلیل نداشتن #نظم_فکری ، #فرهنگ عقب افتاده مذهبی و آموزش و پرورش و آموزش عالی غلط و عادت نکردن به اندیشیدن، نه خود را میشناسند و نه جهان را

images.jpg

Hello World!