پیامهای روزانه 02/03/2024

اگر اکثریت مردم و #نخبگان #ایران پس از انقلاب به #بلوغ_فکری رسیده بودند و جهان #سیاست و #نظم_نوین_جهانی و #مکانیسم_انتقال_قدرت را میشناختند نه ۸ سال فریب #خاتمی را میخوردند و نه ۱۳ سال فریب #منوتو و #پهلوی بازی را !ما با نخبگانی بشدت نادان مواجه ایم!

images.jpg

Hello World!