پیامهای روزانه 03/03/2024

در زمان #میهن_پرستی_دروغین #محمدرضا_شاه #پهلوی ، #ایرانگرایان واقعی مانند #ذبیح_بهروز و #انجمن_ایرانویچ سرکوب میشدند اما #مطهری و پدر عروس #خامنه_ای یعنی #حداد_عادل و ..در دفتر سیده فرح کار میکردند و عضو انجمن سلطنتی فلسفه ( سفسطه) بودند!

images.jpg

Hello World!