پیامهای روزانه 03/03/2024

درباره خانواده #پهلوی این مثال صدق میکند که هر قوی ( #رضاشاه ) اول ضعیف ( #محمدرضا_شاه ) گشت و سپس مرد ( #شاهزاده ) ! امید به مردگان برای آزادی #ایران نبندید!

images.jpg

Hello World!