پیامهای روزانه 03/03/2024

#مانترای_سیاسی چیست؟ حرف غلطی است که در تبلیغات #سیاسی تکرار میشود تا مردمی که قوه اندیشیدن و تشخیص غلط بودن آنرا ندارند ،طوطی وار آنرا تکرار کنند! مثلا: تنها #شاهزاده #پهلوی میتواند #ایران را آزاد کند! ابله از خود نمی پرسد ۴۵ سال چه غلطی کرده است؟!

images.jpg

Hello World!