پیامهای روزانه 04/03/2024

کارهای بزرگی را که #بختیار در عرض ۱۰ سال در #اپوزیسیون کرد از جمله چندین نقشه برای #کودتا، #شاهزاده #پهلوی حتی در ۴۵ سال و با امکانات فراوان و شبکه #منوتو که در اختیارش بود نتوانست بکند!بخود باور داشته باشید نه به خانواده ای که ۳ بار از ایران دررفته!

images.jpg

Hello World!