پیامهای روزانه 04/03/2024

تبلیغات غلط #سیاسی #منوتو در عرض ۱۳ سال نه تنها #تاریخ #ایران را تحریف کرد که مردم و نخبگان #ایران را تحمیق کرد و شعورشان به حدی تنزل یافت که #خیانت را به جای خدمت گرفتند و خیانتکاری را که برای اجرای #کمربند_سبز بی مقاومت ازکشور در رفت را قهرمان!

images.jpg

Hello World!