پیامهای روزانه 04/03/2024

باید #قطب_ایرانی برای #انقلاب_ایرانی و اجرای #دموکراسی_ایرانی در #اپوزیسیون #ایران تشکیل شود و نباید در آن افرادی که هنوز وابسته به الیگارشی های مالی #جاعش یا #پهلوی یا #تجزیه_طلب هستند عضو شوند. #ایرانگرایی حقیقی و نه نمایشی دوای درد این مردم است!

images.jpg

Hello World!