پیامهای روزانه 04/03/2024

ستم به مردم ایرانی تبار #بلوچ در #بلوچستان و نه تنها رها کردن آنها در فقر و #سیل و بلاهای طبیعی، که حتی موشک باران کردن مناطق مسکونی آنها بدست #جاعش و #پاکستان ، تمام مشخصه های #نسل_کشی و #جنایت_علیه_بشریت را دارد!

images.jpg

Hello World!