پیامهای روزانه 12/03/2024

فریب #ایرانگرایی های انحرافی #سید ها را نخورید، وقتی آنرا زیر میکروسکوپ بگذارید یا متوجه عفونت #اسلامگرایی آن میشوید مانند کارهای #سید #جواد_طباطبایی یا عفونت #نژادپرستی در آن می بینید مانند کارهای #سید #شاهین_نژاد ( #موسوی_نژاد) !

images.jpg

Hello World!