پیامهای روزانه 12/03/2024

#جشن_سوری سال ۷۷۶۲ میترایی بر #ایران و #ایرانیان در سراسر #ایران_زمین بزرگ شاد باد! باشد که آتش سپنتایی، فروهر نیاکان را به فرزندان نزدیک گرداند! #چهارشنبه_سوری شاد باد!

images.jpg

Hello World!