پیامهای روزانه 12/03/2024

#نظرسنجی ( #شعورسنجی ) لطفا پاسخ دهید؛ چه کسی #خمینی را به قدرت رساند؛ ۱) مردم مسلمان در #انقلاب_اسلامی ۲) #کمربند_سبز #نظم_نوین_جهانی ۳) #محمدرضاشاه #پهلوی برای اجرای کمربند سبز و اسلامی نظم نوین جهانی

images.jpg

Hello World!