پیامهای روزانه 15/03/2024

بیچاره ملتی که #میهن_پرست اش یک #فراماسونر باشد که هدفش تحمیق #ایران با #اسلام و در جهل نگهداشتن ایرانیان است! #امیر_طاهری یک مزدور است، او دشمن ایران است نه دوست آن، اظهارات اخیرش در حمایت از مذهب در قانون اساسی عقب افتاده #مشروطه ماسکش را فروانداخته !

images.jpg

Hello World!