پیامهای روزانه 18/03/2024

هدف #نظم_نوین_جهانی و #سرمایه_داری #ابراهیمی فاسدش،نابودی مردمان با هاپلوگروپ ژنتیکی«آر»است!مردمان دلیر، باهوش، آزاده، راستگو و جنگجو را روباه مکار ابراهیمی برنمی تابد،پس در #اروپا، #اوکراین، #روسیه، #ایران و #آریانا با #جنگ و #مهاجرت #جنوساید میکند!

images.jpg

Hello World!