پیامهای روزانه 23/03/2024

#قتل_عام و #جنوساید ایرانیان باستان بدست انگلهای مهاجم و مهاجر #ابراهیمی یا جنایت #پوریم را به مام میهن #ایران_زمین بزرگ و روان پاک نیاکان قربانی شده #تسلیت میگویم! نابود باد شر #اهریمن_ابراهیمی ( چه اسحاقی و چه اسماعیلی ) از سر مردمان پاک #ایران !

images.jpg

Hello World!