پیامهای روزانه 25/03/2024

ملت #ایران پایبند به #هویت_ایرانی و #هویت_آریایی خویش است، و باصدای بلند در مکانهای باستانی ایران فریاد میزند که ما آریایی هستیم و عرب نمی پرستیم ، چه #کمربند_سبز و اسلامی برژینسکی #یهودی و #نظم_نوین_جهانی و مزدوران #ابراهیمی آنها مانند #سید رضا #پهلوی خوششان بیاید و چه نیاید و مانند گذشته خواست ملت را محکوم کنند! صاحب ایران ، ایرانیان هستند و #غاصبان_ابراهیمی و #اسلامی اشغالگرند و حکم غاصب در مورد آنها جاری است!

images.jpg

Hello World!