پیامهای روزانه 31/03/2024

افرادی که برای ۴۵ سال شعارهای پوپولیستی #اتحاد سر میدهند، نمی فهمند که از نظر جامعه شناختی و روانشناختی به دلیل بافت اجتماعی متضاد ایران، اتحاد و نه حتی #ائتلاف میان گروه های #سیاسی امکان ندارد شرط پیروزی بر #جاعش پدید آوردن هژمونی سیاسی یک گروه است!

images.jpg

Hello World!