پیامهای روزانه 31/03/2024

یکی از دوستان که پرسیده هویت واقعی #احمدی_نژاد چیست؟ او کسی است که آرامگاه #استر_و_مرده_خای #یهودی و قاتل ایرانیان را نوسازی کرد، اما میخواست #تخت_جمشید را به زیر آب #سد_سیوند ببرد! این است هویت آقای #زبورچیان ( صبورچیان) قاری زبور داوود و تورات!

images.jpg

Hello World!