پیامهای روزانه 02/04/2024

هرچند که از نظرحقوقی اینجانب مسئول #کلاهبرداری #نشر_مهری و #کلاهبردار متواری #هادی_خجینیان ( #خجینیان ، #خوجینیان ) نیستم، اما از نظر شرافت ایرانیم، تمام افرادی که به او پول داده و کتاب اینجانب را تحویل نگرفته اند، جبران خسارت خواهند شد. واتس آپ برای رسیدها
+1(415)6858888

images.jpg

Hello World!