پیامهای روزانه 03/04/2024

#اسرائیل برای بزرگ شدن و رسیدن به مرزهای فرات نیاز به #جنگ مداوم در خاورمیانه برای #قتل_عام #پاکسازی_نژادی و کوچ دادن مردمان محلی دارد. حمله اش به #کنسولگری #ایران برای بزرگ تر کردن این جنگ با کمک #آنوسی های نفوذی در #جاعش است.

images.jpg

Hello World!