پیامهای روزانه 18/04/2024

به به چشم ما روشن ! از سویی ۷۲ ساعت قبل به آمریکا و ‫#اسرائیل‬ اطلاع داده میشود که ما حمله می‌کنیم تا گنبد آهنین خدای نکرده غافلگیر نشود و از سوی دیگر حتی توی قوطی حلبی های شلیک شده مواد منفجره نمی گذاریم تا خدای نکرده نژاد برتر و قوم برگزیده ‫#یهودی‬ که رهبر ‫#آنوسی‬ مان از آنهاست کشته نشوند! به درک که ۱۵ انسان ایرانی جانشان را در حمله وحوش ‫#نتانیاهو‬ از دست دادند! مهم آنست ‫#قوم_برگزیده‬ کشته نشود! این است کمدی تراژیک ‫#جاعش‬ !

images.jpg

Hello World!