پیامهای روزانه 19/04/2024

خوب به این موشک #سپاه نگاه کنید، هر انسانی که عقب افتاده ذهنی نباشد با یک ضریب هوش معمولی میفهمد که اگر این موشک کلاهک مواد منفجره داشت پس از برخورد به زمین تمام بدنه موشک منفجر میشد و آسیب میدید، اما اگر قوطی حلبی خالی شلیک کنید تنها سر قوطی حلبی جدا میشود و بدنه سالم میماند! #خامنه_ای #آنوسی هیچگاه به سرزمین مادری اش #اسرائیل آسیب جدی وارد نخواهد کرد!

images.jpg

Hello World!