پیامهای روزانه 19/04/2024

شما تنها قبل و بعد از حمله با اربابانتان در تماس نبودید، شما ۴۵ سال است که طرح #کمربند_سبز برژینسکی #یهودی و #صهیونیست را اجرا می کنید تا با گسترش #اسلامگرایی و کارهای احمقانه سبب قدرت #اسرائیل شوید!

images.jpg

Hello World!