پیامهای روزانه 19/04/2024

برخلاف حملات نمایشی #جاعش ، حملات واقعی #اسرائیل برای نابودی ساختارهای زیربنایی #ایران و بازگرداندن کشور به عصر سنگ آغاز شد! بالاخره تیم #آنوسی های آخر الزمانی رئیسی - احمدی نژاد زمینه نابودی ایران را فراهم کردند. مهر یزدان با ماست و ما نیرنگ آنها را با خون خودمان علیه شان بر خواهیم گرداند! جاوید ایران ! جنگ تا نابودی کامل ابراهیمیت از خاک پاک اهورایی ایران ادامه خواهد داشت!

images.jpg

Hello World!