پیامهای روزانه 19/04/2024

حجم حملات #اسرائیل بسیار گسترده بوده و به هفت شهر و تمام سایت های هسته ای #ایران و برخی پایگاه های نظامی حمله گسترده شده است، میزان خرابیها و قربانی شدگان هنوز مشخص نیست. اما یک چیز مشخص است تیم متحد ابراهیمی #خامنه_ای و همکارش #نتانیاهو #جنگ برای نابودی #ایران و #تمدن_ایرانی را آغاز کرده اند، در این نبرد #ابراهیمیت با #ایرانیت، فرقی میان خامنه ای و نتانیاهو نیست هردو اجنبی و دشمن ایرانیت اند!

images.jpg

Hello World!