پیامهای روزانه 25/04/2024

مشکل اساسی و زیربنایی #ایران ، #فرهنگی است. وجود #عفونت_ابراهیمی در #فرهنگ اقوام مهاجم به ایران در ۱۴۰۰ سال گذشته، جلوی هرگونه احیاء #فرهنگ_ایرانی و #خردگرایی را گرفته است. این عفونت را باید با #انقلاب_ایرانی خشک کنید وگرنه بیمار خواهد مرد!

images.jpg

Hello World!