پیامهای روزانه 27/04/2024

من در آغاز از #مسیح_علینژاد سر مبارزاتی که ضد #حجاب اجباری میکرد، حمایت میکردم، کارش به جایی رسید که خوزستان را عربستان خواند و با رئیس سیا دیدار کرد، دیگر غلط بکنم از #افراد_سیستمی که مورد حمایت رسانه های جهانی هستند مانند #توماج_صالحی حمایت کنم!

images.jpg

Hello World!