پیامهای روزانه 28/04/2024

دلیل ماندگاری #جاعش ریشه دار بودنش نیست بلکه تنها یک چیزست و آن حمایت پنهان #کانونهای_قدرت از آن برای اجرای ماموریتش در قالب #نظم_نوین_جهانی یا #کمربند_سبز برژینسکی یهودی و #اسلامگرایی بقصد نابودی #ایران و #هویت_ایرانی و گسترش #اسرائیل تا فرات است!

images.jpg

Hello World!