پیامهای روزانه 28/04/2024

سرسختی #جاعش و بشار اسد در چسبیدن به قدرت یک درس را برای #پهلوی چی ها داشت و آن اینکه #شاه میتوانست فرار نکند و کشور را تحویل شورشیان ندهد!او با فرار بزدلانه اش باعث تغییر مسیر تمدنی و هویتی #ایران و فاجعه استراتژیک شد و نام این کار خیانت است!

images.jpg

Hello World!