پیامهای روزانه 22/05/2024

#پاپ ، رهبر ابراهیمیان جهان، عامل اصلی گسترش دهنده عفونت #ادیان_ابراهیمی ، استاد اعظم #فراماسونری و رهبر همه لژ ها از جمله لژ سید جمال الدین اسدآبادی در تهران، در فقدان یک #غاصب_ابراهیمی و عضو این لژ یعنی #رئیسی ، پیام تسلیتی به رهبر این لژ ، #غاصب_ابراهیمی ، #غاصب_ملک_کیان ، #سید #آنوسی ، #خامنه_ای صادر کرد و بنده نوازی فرمود!

images.jpg

Hello World!