پیامهای روزانه; 31/07/2022

از دشمنان خارجی و ابراهیمی #تمدن_ایرانی زیاد گفتم اما بزرگ ترین مشکل #جامعه امروز #ایران مشکل داخلی و نبود #نظم_فکری ، آموزش و پرورش و آموزش عالی و #فرهنگ غلط، نخبگان بیسواد و ابله و حسود و خائن، #ضریب_هوشی بسیار پایین و #بیماریهای_روانی گسترده است!

1-5.jpg