پیامهای روزانه; 09/09/2022

حکومت ابراهیمی #جمهوری_اسلامی غاصب #ایران در جهت منافع #اسرائیل برای آغاز #جنگ بزرگ و ظهور #ماشیاخ #یهودی حداکثر تلاش خود را می کند تا توافق حاصل نشود و جنگ برای نابودی ایران #هویت_ایرانی آغاز شود! از #سید #ابراهیم_رئیسی #آنوسی جز این انتظار نمی رود !

3-1.jpg